ایجاد یک سیستم صحیح انبارداری درسازمان مزایایی به شرح زیر به دنبال دارد: 

با نظارت دقیق بر موجودی انبار، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری و در نتیجه از ضرر و زیانهای ناشی از تغییر قیمتها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود. 

دریافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به روش مطلوب و به آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود. 

از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد. 

اطلاعات موردنیاز مدیران در زمینه میزان موجودیها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می گردد. 

با خرید به مقدار صرفه اقتصادی، از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید. در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح از کالاها، اتلاف ضایعات به حداقل می رسد. 

عملیات شمارش، صورت برداری و در نهایت انبارگردانی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است. 

برخی بعضی از فناوری های جدید انبار

1. ابزار خودکار چیدن

انواع مختلفی از ابزارها وجود دارند که می توانند برای بهبود روشهای چیدن استفاده شوند، مانند انتخاب خودکار، سفارش صوتی، انتخاب سفارش رباتیک و انتخاب به نور. این فناوری ها همچنین از گزینه های بارکد پیشرفته استفاده می کنند که به طور یکپارچه با نرم افزار مدیریتی انتخاب شده شما برای سریعترین و دقیقترین تجربه گزارشگری خودکار ادغام می شوند.

2. وسایل نقلیه هدایت شده اتوماتیک

هیچ راهی بهتر از وسایل نقلیه با هدایت اتوماتیک در انبار شما وجود ندارد. برخی از مهمترین عملکردهای آنها شامل پالت، محفظههای ذخیره سازی و عملکردهایی است که کل فرایند دریافت را کنترل و خودکار میکند. کار از طریق کنترل وسایل نقلیه توسط اپراتورها پیش میرود.

3. سیستم عامل های کنترل خودکار موجودی

سیستم عاملهای کنترل خودکار موجودی همراه با تعداد دیگری از پایههای اصلی فناوری انبارداری مانند برچسبهای دارایی و موجودی استفاده می شوند. از این طریق کار، حدس و زمان اضافی را از کنترل موجودی سنتی خارج میکنند.

4. سیستم های مدیریت انبار

Warehouse Management Systems یا سیستم های مدیریت که در اصطلاح دیگر WMS شناخته می شوند، سیستمهای نرمافزاری جامعی هستند که تمام دادههای مهم شما را در یک پلتفرم قرار می دهد که به راحتی توسط بازیکنان داخلی و همچنین اعضای انتخابی زنجیره تأمین شما قابل دسترسی است. این تقسیمبندی دادهها باعث ایجاد گزارش سریع میشود که اگر به درستی استفاده شود، میتواند به معنای برنامهریزی کارآمد باشد.

5. اجرای اینترنت اشیا (اینترنت اشیا)

اینترنت اشیا بیشتر از یک فناوری فردی مفهومی کلان است، اما به طور منظم در موثرترین انبارهای هوشمند دنیا به کار گرفته میشود. وقتی از اینترنت اشیا برای کنترل انبوهی از قطعات متحرک، چه خودکار و چه دستی استفاده می شود، می تواند تمام فرآیندهای شما را بهینه کند تا دادههای آنها در یک شبکه دسترسی آسان قرار گیرند. این بهینه سازی روش های کنترل موجودی انبار ، برنامهریزی نیروی کار و البته تجربه کلی مشتری از طریق سرعت تحقق سریعتر کمک می کند.

مزایای رویکرد اینترنت اشیا در مدیریت انبار

مدیریت موجودی کالا بر اساس زنجیره خدمات توسعه برنامه کاربردی اینترنت اشیا، پایه محکمی را برای پیادهسازی و دیجیتالی شدن کلیه اکوسیستمها بنا نهاد. این در نهایت می تواند مزایای متنوعی را برای فرآیند تجارت و همچنین مدیریت فراهم کند. این شامل اتوماسیون تجاری است. راه حلهای اینترنت اشیاء همچنین می توانند حملونقل و ردیابی خدمات را بررسی کنند. با استفاده از این ویژگی، مدیران موجودی کالا یا سایر متخصصان مجبور نیستند ساعتهای طولانی را صرف ردیابی دستی و گزارش به مقامات کنند. اینترنت اشیا به راحتی میتواند هر کالایی را ردیابی کند و نتایج به صورت خودکار در واحدهای بزرگ داده یا انبارها ثبت می شود. این ردیابی خودکار همراه با کاهش احتمال خطای انسانی می تواند حداقل 20 ساعت کاری در ماه برای مدیران صرفه جویی کند.

افزایش فروش در تجارت الکترونیکی خبر خوبی است وقتی که صحبت از گزارش درآمد و چالشی برای مدیران انبار است. با گسترش و گسترش خردهفروشان ، پیگیری حجم زیادی از موجودی به یک وظیفه طاقت فرسا تبدیل می شود.

انبارها برای تأمین نیازهای یک خریدار درخواستی ، به برنامه های اینترنت اشیا متوسل می شوند. شرکت های در مقیاس جهانی مانند آمازون ،DHL  و Alibaba همگی از این فناوری برای مدیریت سطح بالاتر موجودی استفاده می کنند. 

برای هوشمند سازی و کارآیی بیشتر انبار خود نیازی به انجام تعمیرات اساسی و اساسی ندارید. 

یک نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد