میکروربات‌های هوشمند شنا کردن را با استفاده از هوش مصنوعی یاد می‌گیرند

-
روبات‌های مستقل می‌توانند در محیط‌های غیرقابل پیش‌بینی و پیچیده حرکت کنند.   محققان با موفقیت به میکروربات‌ها یاد داده‌اند که چگونه با استفاده ...
مشاهده بیشتر